Menu

Uncategorized

Mã bưu chính
Uncategorized 15-04-2020

63 Mã bưu chính Việt Nam

Khi đăng ký tài khoản trên mạng hoặc khi đặt hàng trên các mạng, đặt hàng chuyển từ nước ngoài, ngoài các thông tin cá nhân như địa chỉ và số điện thoại người dùng còn thường phải điền Mã Bưu chính ( hay Zip Postal Code, Zip code, Postal Code). Có đôi khi người […]

read more